15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://vadapalanijobs.com 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

TĐ:2631- Ý nghĩa biểu tượng của màu vàng kim

1 Comment


TĐ:2631- Ý nghĩa biểu tượng của màu vàng kim
Danh sách phát
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 546
Thời gian từ: 00h12:24:04 – 00h21:13:22
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 – MP4 & DivX
Nguồn Hoa Ngữ:

“Tất cả đều hiển lộ rõ ràng”, nên nói: “Tất cả lộ rõ”. Vả lại tất cả các vật “đều cùng một màu”. “Một màu, theo Quán Kinh nói, đều là màu vàng”. Một màu là màu vàng. Trong này, chúng ta phải hiểu được ý chính của nó.
Xét về tướng, không nhất định là màu vàng, mỗi màu sắc đều có, màu sắc không giống nhau đều được gọi là màu vàng, ý chữ vàng là gì? Bất biến. Trong thế giới chúng ta đây, vàng, bạc, đồng, sắt được gọi kim loại, kim loại rất dễ bị ô xy hoá, chỉ có vàng không bị ô xy hoá, bởi thế mọi người coi nó là vật quí, rất quí trọng, nó không đổi. Vàng tượng trưng là vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng bất biến nên gọi màu vàng y, ý nghĩa tượng trưng quý vị có thể hiểu.
Người thế gian chúng ta tạo tượng, tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ tát, đều bọc vàng bên ngoài. Nếu toàn thân ai đó đều giống màu vàng, quý vị nghĩ dễ coi chăng? Cả thế giới, tất cả đều là màu vàng thì rất tẻ nhạt. Ao sen trong hồ thất bảo ở thế giới Cực lạc, quý vị thấy trong kinh nói có bốn màu, trên thực tế Quán Kinh nói cho chúng ta biết, màu sắc vô kể, tất cả các loại màu sắc đều có, đó gọi là đẹp không kể xiết. Tất cả màu sắc đều có, tất cả màu sắc đều không thay đổi, đấy gọi là màu vàng. Bởi thế chư vị nhất định phải hiểu ý nghĩa tượng trưng của màu vàng, vĩnh hằng bất biến được gọi là vàng.
Như quán thứ bảy trong Quán Kinh nói: “Phật Vô Lượng Thọ đứng giữa không trung. Quan Thế Âm, Đại Thế Chí là hai Bồ tát, đứng hầu hai bên. Ánh sáng rực rỡ, không thể nhìn hết. Trăm nghìn màu sắc diêm phù đàn, không thể sánh được”, đây nói về chánh báo của Phật. Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Đại Thế Chí, ngoài những vị này, có những Bồ tát đứng xung quanh Phật, chúng Thanh Văn, số lượng rất nhiều. Không nói chúng ta cũng có thể hiểu được, ánh sáng của những vị này, ánh sáng nơi Phật, ánh sáng nơi Bồ tát, ánh sáng nơi đại chúng Thanh Văn, tất cả đều có ánh sáng nơi thân. “Ánh sáng rực rỡ, không thể thấy hết”, phần dưới là thí dụ, “trăm nghìn vàng Diêm phù đàn”, là loại tốt nhất trong các loại vàng, nghĩa là màu sắc đẹp nhất, cũng không sánh được.
Quán thứ tám lại nói: “Tượng Phật Bồ Tát đều phát ra ánh sáng, ánh sáng đó đều là màu vàng”. Phật phóng quang, Bồ tát phóng quang, màu sắc ánh sáng rất đa dạng, tại sao vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của con người không giống nhau, có bao nhiêu loại thì có bấy nhiêu ánh sáng, có bấy nhiêu màu sắc. Chỉ có ánh sáng Phật, ánh sáng Bồ tát pháp thân, ánh sáng thanh tịnh, đều phát ra màu vàng.
Quán thứ mười lăm lại nói: “Thấy Phật A Di Đà và các quyên thuộc, phóng ánh sáng vàng. Lại như Thất Phật Thần Chú Kinh Nhất, trong đó tất cả vạn vật đều chiếu màu vàng. Lại như Pháp Hoa, khi phóng anh sáng tốt lành, chiếu đến tám nghìn nước ở phương Đông”. Nước ở đây là nước Phật, “một vạn tám nghìn nước Phật ở phương Đông đều như màu vàng. Nói thẳng ra, tất cả đều một màu, ý là vạn pháp nhất như”. …

Nguồn: https://vadapalanijobs.com

Xem thêm bài viết khác: https://vadapalanijobs.com/thoi-trang/

Previous
Next

1 Comment

  • July 13, 2020 at 3:33 am
    Hong Tran

    A DI ĐÀ PHAT

    Reply

Leave a Reply